Beskrivning

Lockmedel för mink.

Hawbakers, efter Stanley Hawbaker är förmodligen det kändaste lockmedlet på marknaden.