Beskrivning

Lockmedel för grävling.

Hawbakers, efter Stanley Hawbaker är förmodligen det kändaste lockmedlet på marknaden.