Beskrivning

Lockmedel för alla predatorer. Drar på långt håll.

Lockmedlet lyser i mörkret.