Beskrivning

Muspip till rävenjakt. Tillverkad av tyska Weisskirchen.