Beskrivning

Muspip till rävenjakt i form av bälg som hanteras i handen.