Beskrivning

Tranbulvan, prärietrana eller sandhill crane. Kör som den är eller fixa till den med lite färg. Står på metallrör.