Beskrivning

Tranbulvan med ben. Står på metallpinne som kan stickas i marken eller i medföljande basplatta.