Beskrivning

Bra pipa för lockjakt på råbock. Flera olika läten i samma pipa.