Beskrivning

Lockmedel till mink.

Hawbakers, efter Stanley Hawbaker är förmodligen det kändaste lockmedlet på marknaden.