Beskrivning

Fäste till 120 fällorna. Stabiliserar fällan i lådan. Produkten behöver monteras på en trädistans för att fungera med Belisle. Fällan går enbart att gillra i första haket tillsammans med den här produkten. Fästet kräver modifiering för att få järnet att sitta stabilt.

12 st per förpackning (11kr/st).