Beskrivning

“Trap dye” från Logwood för svärtning av slagfällor.