Beskrivning

Belisle 120 slagfälla för mård. Godkänd av Naturvårdsverket (S53).

 

Instruktioner för fällan i PDF: instruktioner_belisle_120_330