Beskrivning

Vettlina av PVC som inte trasslar som enklare linor tenderar att göra. Knappt 61 meter (200ft)