Description

Tail stripper made of plastic. Två spår.