Beskrivning

Perfekt räkneverk för tex duv-, kråk- eller andjakt. Håll koll på hur många fåglar som går ner så du med säkerhet apporterar rätt antal vilt.