Beskrivning

Lockmedel för mink.

OBS, flaskorna har legat i ett parti där en flaska haft skadad kork så etiketterna är kladdiga av lockmedel.

Hawbakers, efter Stanley Hawbaker är förmodligen det kändaste lockmedlet på marknaden.