Beskrivning

Installeras på fjädern till slagfällor av storlek 220-330. Klippet sitter kvar i fjädern och fällan installeras på armeringsjärn 12mm eller 1/2″ armering- eller glasfiberstav. Det har aldrig varit smidigare att få bäverfällorna på plats.

Installtionsfilm på engelska