Beskrivning

Ett dussin gräsandsvettar från GHG. 6 honor och 6 hanar .